't Winterhuys

't Winterhuys logo

optimaliseert met focus op structuur & identiteit voor uw onderneming

 

 

Privacybeleid

 

 

Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Om deze reden willen wij u graag informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Aangezien de gegevens door u zelf worden meegedeeld draagt 't Winterhuys geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud ervan.

 

Door het versturen van uw persoonsgegevens naar ons gaan wij ervan uit dat u, waar nodig en van toepassing, toestemming heeft gegeven tot het verstrekken van de gegevens waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen.

 

 

Verwerking van de persoonsgegevens

 

Gebruik van contactinformatie

Persoonsgegevens die u mededeelt bij vragen om informatie of advies, verwerkt 't Winterhuys slechts om aan uw vraag gevolg te kunnen geven.

 

Deze persoonsgegevens die worden ingegeven via het online contactformulier worden onmiddellijk via e-mail doorgezonden naar de bevoegde personen binnen 't Winterhuys.

 

Uw verzoek en persoonlijke gegevens zullen met dezelfde zorg worden behandeld als gewone briefwisseling, fax of telefoon.

 

 

Bijhouden van uw gegevens

Wij streven ernaar om de informatie die we over u hebben zo nauwkeurig mogelijk te houden.

 

Indien u de gegevens die u aan ons heeft verstuurd opnieuw wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op.

 

 

Gebruik van cookies

Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

 

 

Links naar andere websites

 

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website.

 

Op onze website kunnen links naar andere websites staan, 't Winterhuys kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid van die websites.

 

We raden u aan het beleid van elke website die u bezoekt te raadplegen.

 

 

Wijzigingen met betrekking tot dit beleid

 

Toekomstige aanpassingen van dit privacybeleid kunnen niet worden uitgesloten. We zullen alle wijzigingen ervan op deze pagina aangeven.

 

Na elke aanpassing wordt ook de datum waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt gewijzigd.

 

 

 

________________________________

* Privacywet - De wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot omzetting van richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de bewerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens., B.S. 3 februari 1999.

 

 

 

't Winterhuys bvba

Beerlegemsebaan 46, B-9630 Zwalm

BTW BE 0547.785.922   RPR Gent, Afd. Oudenaarde

 

© 't Winterhuys 2014-2019

Gerealiseerd door 't Winterhuys